Grup Dones CREA SAFO

 

Grup de dones de CREA: SAFO. El nostre nom.

Presentació

Línies de recerca

Projectes de recerca

El Grup de Dones CREA SAFO trenca el silenci

Publicacions

Jornades i convencions

Tesis

 


GRUP DE DONES DE CREA: SAFO. EL NOSTRE NOM.

SAFO, s’ha dit moltes coses d’ella, però molt poques han estat provades. El que sí se sap del cert és que:

Safo no només va portar una vida intel•lectual sinó que va fundar una de les primeres escoles de noies que es coneixen.

Safo va trencar estereotips; no va acceptar que se l’encaixés en un dels dos costats de la doble moral patriarcal, va saber encaixar la seva activitat cultural amb una intensa vida amorosa més enllà dels límits que tractava d’imposar la societat.

Els seus poemes van contribuir a la creació d’una lírica centrada en els sentiments, alliberant a la literatura d’un absolut domini masculí centrat en una èpica que feia  herois als homes violents.

NOSALTRES VOLEM RECORRER ELS CAMINS QUE SAFO I ALTRES DONES VAN OBRIR ENFRONTANT-SE A LES BARRERES DE LA SEVA ÈPOCA I TAMBÉ VOLEM OBRIR NOUS CAMINS PER A LES FUTURES DONES.

 


PRESENTACIÓ

Diferents persones de CREA havien treballat, fet recerques i publicacions d’estudis de gènere molt abans de l’any 1999 en què es va fundar el grup de dones. Rosa Valls ja va participar a les Jornades de Dona de 1976. Abans de 1999 havíem treballat sobretot temes de dona i educació, dones entre cultures, violència de gènere i altres dones.

L’any 1999 es crea el grup de dones que dóna un gran impuls tant a les nostres recerques i publicacions sobre estudis de gènere com a la nostra col·laboració amb altres col·lectius de dones per a superar el sexisme al conjunt de la societat i com a part de la mateixa en les nostres organitzacions. Entre 1999 i 2000 vam elaborar projectes de recerca, publicacions i tesis doctorals principalment sobre altres dones, dones entre cultures i violència de gènere que hem anat fent fins a l’actualitat.

 


LÍNIES DE RECERCA

 • Violència de gènere: des de la socialització preventiva, analitzant la relació entre els valors que formen part dels models d’atractiu i la seva relació amb la violència de gènere. Més informació
 • Altres dones i dones entre cultures: des del feminisme dialògic, que proposa la incorporació en el debat teòric internacional de les veus de totes les dones, independentment de la cultura, edat, nivell acadèmic i/o classe social.

El grup de dones, conjuntament amb companys del centre interessats i implicats en debats científics i col·lectius socials, col·laborem en dues línies de recerca sobre estudis de gènere:

 • Teories sobre l’amor: Anàlisi dels diferents plantejaments teòrics sobre l’amor, la seva relació amb els processos de socialització donats al llarg de la història i viscuts com a “naturals” i la vinculació d’aquests plantejaments amb la violència de gènere.
 • Superació del model hegemònic de masculinitat: qüestionament del model hegemònic de masculinitat i propostes de nous models.
 • Dimensió de gènere en totes les recerques i funcionament de CREA: El grup de dones es responsabilitza també de que, tal com estableixen les polítiques d’igualtat de la Unió Europea, la dimensió de gènere estigui present en totes les recerques i funcionament del CREA.

 


PROJECTES DE RECERCA

 • Young Migrant Women in Secondary Education – Promoting integration and mutual understanding trough dialogue and Exchange. European Commission European fund for the Integration of Third-country Nationals. INTI PROGRAMME Coordinators: Mediterranean Institute Gendre Studies (MIGS). (2009-2011).
 • La formació per a la prevenció de la violència de gènere a la formació inicial de les persones professionals de l’educació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2008-2009).
 • Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-2010).
 • Building Peace Together: community-based preventive programme to stop peer-to-peer violence. DAPHNE Programme. European Commission. (2007-2009).
 • Centres of Secondary Education and Values Education: proposals for the prevention of Gender violence. DAPHNE Programme. European Commission. (2006-2008).
 • Carreres Científiques en igualtat. Mesures per la Conciliació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2006-2007)
 • Models d’atracció dels i de les adolescents. Contribucions des de la socialització preventiva de la violència de gènere. Institut Català de la Dona – Generalitat de Catalunya. (2007).
 • Violències de gènere a l’àmbit universitari? Realitats formes i superació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2005-2006).
 • Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu a partir de noves formes d’organització escolar. Institut Català de la Dona – Generalitat de Catalunya. (2005).
 • Recuperant veus de dones lluitadores per la llibertat. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2005-2006)
 • Dona Immigrant. Institut Català de la Dona. Generalitat de Catalunya. (2000 – 2001).

 


PUBLICACIONS

 • Melgar, P., Larena, R., Ruiz, L. & Rammel, S. (2011). How to Move from Power-based to Dialogic Relations? Lessons from Roma Women. European Journal of Education46(2), 219–227.
 • García, C., Ferrada, D. & Ruiz, L. (2011). Other Women in research: overcoming social inequalities and improving scientific knowledge through the inclusion of all voices.Qualitative Inquiry, 17 (3), 284-294.
 • Aubert, A., Melgar, P. & Valls, R. (2011). Communicative Daily Life Stories and Focus Groups: Proposals for Overcoming Gender Violence among Teenagers. Qualitative Inquiry, 17 (3), 295-303.
 • Christou, M., & Puigvert, L. (2011). The role of “Other Women” in current educational transformations. International Studies in Sociology of Education, 21(1), 77 – 90
 • lecha, A. & Puigvert, L. (2010). Contributions to social theory from Dialogic Feminism: giving voice to all women. New York: Peter Lang Publishers.
 • Ruiz, L. (2010). Free women (Mujeres libres) Voices and Memories for a Libertarian Future. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers .
 • Melgar, P. & Rammel, S. (2010). Anàlisi de la dimensió de gènere en el marc del projecte INCLUD-ED per a desenvolupar pràctiques educatives inclusives. Temps d’Educació, 38, 167-183.
 • Valls,R., Torrego, L., Colàs, P. & Ruiz, L. (2009).  Prevención de la Violencia de género en las Universidades: valoración de la comunidad universitaria sobre las medidas de atención y prevención, Género y Educación, coordinado por Rocío Anguita y Luis Torrego (Universidad de Valladolid). Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 23,1(64),  41-59.
 • Valls, R., Flecha, A. & Melgar, P. (2008).  Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació. Temps d’Educació, (35),  201-216.
 • Valls, R., Oliver, E., Sánchez Aroca, M., Ruiz Eugenio, L. & Melgar, P. (2007).  ¿Violencia de género también en las universidades? Investigaciones al respecto. Revista de Investigación Educativa, 25 (1),  219-231.
 • Duque, E. (2006). Aprendiendo para el amor o para la violencia. Las relaciones en las discotecas. Barcelona: El Roure.
 • De Botton, L.,  Puigvert, L. & Sánchez Aroca, M. (2005). The inclusion of the other women. Breaking the silence through dialogic learning. Dordrecht, Netherlands: Springer.
 • Elboj, C. & Puigvert, L. (2004). Interaction among ‘other women’: Personal and social meaning. Journal of Social Work Practice. London: Gran Bretanya.
 • Oliver, E. & Valls, R. (2004). Violencia de género. Investigaciones sobre quiénes, por qué y cómo superarla. Barcelona: El Roure.
 • De Botton, L.,  Puigvert, L. & Taleb, F. (2004). El velo elegido. Barcelona: El Roure.
 • Arrufat Gallardo, M. (2004). Las “otras mujeres” y la Pedagogía de la Autonomía de Freire. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, Vol. 18, Núm. 2, pp.45-58. Zaragoza: AUFOP.
 • Aubert Simón, A. & Larena Fernández, R. (2004). Brudila Callí. La dona gitana contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes. Temps d’Educació . Núm. 28, pp. 241-257. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació Universitat de Barcelona
 • Domínguez, C., Flecha, A. & Fernández, M. (2004). Mujeres gitanas y Mercado laboral: mecanismos para superar su triple exclusion .
 •  Lan-Harremanak, Revista de Relaciones Laborales: Minorías culturales y nuevas tecnologías, II Bilbao: Hartu­emanak, pp.81-93.
 • Puigvert, L. & Ruiz, L. (2004). Teoria Feminista do Século XXI: as vozes das outras mulheres. En: Lima L. C (Org.). Educaçao de Adultos. Forum III,. pp 203-214. Braga. Universidade do Minho.
 • Beck-Gernsheim, E., Butler J., & Puigvert, L. (2003). Women and social transformation. New York: Peter Lang (publicat en castellà al 2001).
 • Aubert Simón, A. & Larena Fernández, R. (2003). Brudila Callí. La dona gitana contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes. Temps d’educació, Núm 28, pp. 241-257. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.
 • Puigvert, L. & Flecha, A. (2003). Dones gitanes I transformació social. Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 60-64. Barcelona: COLCPIS.
 • Aubert, A., Valls, R. (2003). Dones Gitanes que superen l’exclusió social a través de l’educació. Educació Social-Revista d’Intervenció Socioeducativa, Núm, 24, pp. 22-32. Barcelona: APPEC.
 • Puigvert, L. (2001). Las otras mujeres. Barcelona: El Roure.

 


ORGANITZACIÓ I/O COL·LABORACIÓ EN JORNADES I CONVENCIONS

 • GEA- Interim Conference 2010. Gender and Education. Diversity of Voices. Barcelona, 8- 9 Abril 2010
 • Canvi Educatiu i Social III: Dones i transformacions socials, 23 i 24 d’octubre de 2001, Parc Científic de Barcelona. Es va comptar amb la presència de Judith Butler (autora de El grito de Antígona i l’autora feminista més citada a nivell mundial), Lídia Puigvert (professora de Teoría Sociológica de la UB y autora de Las Otras Mujeres ) i Elisabeth Beck-Gernsheim (coautora de El normal caos del amor ). Durant aquests dies es van establir les bases d’un nou feminisme emergent, el dialògic, caracteritzat per la visibilització de nous espais de presència de les dones, pel diàleg i la igualtat de les diferències.

Judith Butler, Marta Soler, Lídia Puigvert, Elisabeth Beck- Gernsheim

It was a beautiful and moving experience, and it will change me and my work… you have returned me to my most basic sense of why feminism work is urgent, moving, inspiring. (Va ser una experiència bonica i emocionant, i em canviarà a mi i el meu treball… m’heu tornat el sentit més bàsic de per què el feminisme és urgent, emocionant, creatiu). Judith Butler (Mail dirigit a CREA després de la celebració d’aquestes jornades).

 • Canvi Educatiu i social VI (segona part): Socialització preventiva de la violència de gènere , 19 i 20 d’octubre 2004. La inauguració va anar a càrrec de la Sra. Marta Selva i Masoliver – Presidenta de L’Institut Català de la Dona i la cloenda de la Sra. Anna Simó i Castelló –Consellera de Benestar i Família. Les ponents van ser: Rosa Valls. professora titular de pedagogia, Marina Subirats, Catedràtica de sociologia UAB i Rosa Maria Bonàs, Diputada al Congrés de Madrid i Ponent de la ponència Proj L. O. med. protección contra violencia de género (121/2). L’objectiu prioritari de les jornades va ser analitzar les actuacions que serveixen per prevenir la violència de gènere.

 • Primera Convenció Catalana sobre Masculinitats, Diversitat i Diferència es va celebrar els dies 13, 14, 15 i 16 de març del 2003 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Es va participar com a membres del consell assessor i com a responsables de l’eix de Reconeixement.

 • Segona Convenció Catalana sobre Masculinitats, Diversitat i Diferència. Celebrat els dies 2, 3 i 4 de juny de 2005 en l’Institut d’Estudis Catalans. Es va participar com a membres del consell assessor i com a responsables de la taula rodona “Noves masculinitats: veus i fets des de col·lectius socials”.

 


 TESIS DOCTORALS

 • Cristina Pulido. Prevención de abusos sexuales a menores en Internet: Acciones preventivas online (en España). 2010 Universidad de Barcelona. Directores: Lidia Puigvert y Antonio Bartolomé.
 • Patricia Melgar. “Trenquem el silenci”: Superación de las relaciones afectivas y sexuales abusivas por parte de las mujeres víctimas de violencia de género. 2009 Universidad de Barcelona. Directoras: Rosa Valls y Ainhoa Flecha.
 • Ainhoa Flecha. Las hijas de las feministas. El feminismo en el siglo XXI: ¿Declive o democratización?. 2006, Universidad de Zaragoza. Directora: Lidia Puigvert
 •  Teresa Sordé.  The educative vindications of the Roma women. 2007 Harvard University. Director: Gary Orfield
 • Lena de Botton. Traverser le miroir. Processus de subjectivation des femmes marocaines. 2008, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Director: Michel Wieviorka.
 •  Oriol Rios. Socialització de gènere: la construcció de la masculinitat a l’escola. 2009, Universitat de Barcelona. Directora: Lidia Puigvert.
 • Patricia Melgar. Trenquem el silenci. Superación de las relaciones afectivas y sexuales abusivas por parte de las mujeres víctimas de violencia de género. 2009, Universitat de Barcelona. Directora: Rosa Valls
 •  Laura Ruíz. La formación universitaria de las personas profesionales de la educación en socialización preventiva de la violencica de género. 2010, Universitat de Barcelona. Directoras: Rosa Valls y Marta Soler Gallard.
 • Marlen Mayela del Carmen Mendoza. Prevención de la violencia de género en las universidades: características de las buenas prácticas dialógicas. 2011, Universitat de Barcelona. Directora: Lidia Puigvert
 • Ariadna Munté. Anàlisi del paper de les dones gitanes inmigrants en l’accès als drets socials. 2012, Universitat Autonoma de Barcelona. Directoras: Carlota Soler, Teresa Sordé.
 • Montse Sánchez. (dipositada). Feminismo gitano. La transformación de las mujeres gitanas. Una aportación al feminismo desde la solidaridad. Departament d’Antropologia Cultural i d’Història d’Amèrica i d’Àfrica de la Universitat de Barcelona.
 • Rosa Larena. (2004). Educación de personas adultas: cambio de valores de las mujeres. Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Elena Duque (2004). ¿Aprendiendo para el amor o aprendiendo para la violencia? Las relaciones afectivas y sexuales en las discotecas desde una perspectiva feminista. Departament de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Jesús Gómez. (2003). Las relaciones afectivo y sexuales en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria: Un reto educativo. Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Lídia Puigvert. (2000). Las Otras Mujeres: Aprendizaje Dialógico de Personas Adultas como Generador de Transformación Social en las Relaciones de Género. Departament de Teoria Sociològica , Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

Comments are closed.

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
Telf. 00 34 93 403 51 64 [email protected]