Laura Ruiz

Academic category: Beatriu de Pinos Postdoctoral Research Fellow. The Moray House School of Education. University of Edinburgh

Doctoral dissertation: University training for educators about preventive socialization against gender violence. Universidad de Barcelona

Lines of research: Education overcoming inequalities, preventive socialization of gender violence, history of education, cultural groups and “other women”.

 

 

 

 

SELECTED RESEARCH PROJECTS:

 • PERALES Public Engagement with Research and Research Engagement with Society. Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013). Grant agreement n° SiS-CT-2010-244264. Coordination Action in the area of Capacities/Science-in-Society. (2010-2014). Main Researcher: Dr. Henk Mulder
 • INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion from education in Europe. INTEGRATED PROJECT Priority 7 of Sixth Framework Programme. (2006- 2011). Main researcher: Ramon Flecha
 • Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar: ‘Mixture’, ‘Streaming’ e Inclusión. Pan Nacional I+D+I. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Ministerio de Educación y Ciencia (2009-2011). Main Researcher: Dr. Rosa Vall
 • Incidencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género en la formación inicial del profesorado. Instituto de la Mujer. Plan Nacional I+D (2007-2010). Main Researcher: Prof. Lídia Puigver
 • Violencia de género en las universidades españolas. Plan Nacional I+D+I. Instituto de la Mujer. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dpt. Teoria i Història de l’Educació. (2006-2008).
 • Violències de gènere en l’àmbit universitari? Resultats, formes i superació. RDG. Ajuts a la recerca per a l’estudi de les desigualtats i violències originades per motius de gènere en l’àmbit científic i universitari. AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. (2006-2007).
 • Recuperant veus de dones lluitadores per la llibertat. AREM. Ajuts a la recerca per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica. AGAUR. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. (2006-2007).
 • Models d’atractiu. Prevenció de la violència de gènere. Institut Català de les Dones. (2006-2007).
 • Educació en valors per la prevenció de la violència de gènere als Instituts d’Educació Secundària. Ajuts a la Recerca. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació (AGAUR). (2004-2005).

 

SELECTED PUBLICATIONS:

Articles

 • Flecha, A., Ruiz, L. & Vrecer, N. (2013). La alfabetización en salud y el empoderamiento de las comunidades. Scripta Nova, Vol. XVII, núm. 427
 • García, R. , & Ruíz, L. (201 2). Aportaciones a la Educación de las Mujeres del Movimiento Libertario. Social and Education  History, 1(2), 1 07-1 28. doi: 1 0.4471 /hse.201 2.08
 • Melgar, P., Larena, R., Ruiz, L., & Rammel, S. (2011). How to Move from Power-based to Dialogic Relations? Lessons from Roma Women. European Journal of Education, 46(2), 219–227.
 • García, C., Ferrada, D. & Ruiz, L. (2011). Other Women in research: overcoming social inequalities and improving scientific knowledge through the inclusion of all voices. Qualitative Inquiry, 17 (3), 284-294.
 • Kesane, I. & Ruiz L. (2010). Contribucions de la comunitat científica internacional sobre aprenentatge de la lectura i superació del fracàs escolar. Temps d’Educació, 38, 115-134.
 • Lebrón, A; Ruiz, L . (2006) Propostes per l’educació de persones adultes del futur, des del moviment de persones participants. Papers d’Educació d’Adults. Nº 50. pp. 13-15. Barcelona.
 • Ruiz, L. (2005) Pepita Carpena, luchadora libertaria de Mujeres Libres . EL PAIS (10/06/2005) pp. 74. Barcelona.
 • Puigvert, L.; Ruiz, L. (2003):   Teoria Feminista do Século XXI: as Vozes das Outras Mulheres.   Revista Forum, vol. 33, pp. 45-58.
 • Ruiz, L. (2003) Retrobant-nos amb les Dones Lliures del 36. Papers d’Educació d’Adults. Nº 42-43. pp. 39-40. Barcelona.

Books:

 • Ruiz, L. (2010): Free women (Mujeres libres) Voices and Memories for a Libertarian Future. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.Chapters of books
 • García, Carme;  Ruiz, Laura; Puigvert, Lídia; Rue, Lourdes. (2009). Hipatia de Alejandría. Un equipo plural de científicas desvela la verdad sobre la primera mujer de ciencia. Barcelona: Hipatia Editorial.
 • Padrós, M; Ruiz, L (2006). Dialog als bürger Learning schaftsorientiertes Konzept. Learning Centres in Spanien . Stang, R. and Hesse, Claudia (Hrsg). “Learning Centres. Models of Organisation and Delivery contributing to Effective Learning. German Institute for Adult Education (DIE) – National Institute for Adult Continuing Education (NIACE). Bielefeld. Germany.
 • Padros, M; Ruiz, L  (2006). Development learning throught dialogue - Learning Centres in Spain. Stang, R. and Hesse, Claudia (Hrsg). Learning Centres in Europe. German Institute for Adult Education (DIE) – National Institute for Adult Continuing Education (NIACE). London. United Kingdom.
 • Puigvert, L; Ruiz, L  (2004). Teoria feminista do Século XXI: as vozes das outras mulheres. Educaçao de Adultos. Forum III. pp 203-214. Universidade do Minho. Braga. Portugal.
 • Flecha, R; Ruiz, L. (2000): Aprendizaje adulto y adultez . Postgrado de nuevas perspectivas en formación de personas adultas. Vol. 4. Universitat Ramon Llull. Barcelona.

Comments are closed.

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
Telf. 00 34 93 403 51 64 [email protected]