Articles

 •  Valls, R. & Mulcahy, C. (2010). Projecte integrat INCLUD-ED: cohesió social i impacte politic a Europa. Presentació. Temps d’Educació, 38, 91-94. Abstract   Full text
 • Puigdellívol, I. & Krastina L. (2010). Inclusió i segregació a l’escola: practiques inclusive i excloents amb l’alumnat vulnerable. Temps d’Educació, 38, 95-113. Abstract   Full text
 • Kesane, I. & Ruiz L. (2010). Contribucions de la comunitat científica internacional sobre aprenentatge de la lectura i superació del fracàs escolar. Temps d’Educació, 38, 115-134. Abstract   Full text
 • Díez-Palomar, J., Rue L. & García P. (2010). Matemàtiques i grups interactius: ensenyament i aprenentatge des del punt de vista de les interaccions. Temps d’Educació, 38, 135-151. Abstract   Full text
 • Latorre M., Gómez, A. & Engel L. (2010). Metodologia comunicativa crítica, transformació i inclusió social. Temps d’Educació, 38, 153-165. Abstract   Full text
 • Melgar, P. & Rammel, S. (2010). Anàlisi de la dimensió de gènere en el marc del projecte INCLUD-ED per a desenvolupar pràctiques educatives inclusives. Temps d’Educació, 38, 167-183. Abstract   Full text
 • García, C., Tellado, I. & Chiapelli, T. (2010). Visió general de la discussió sobre les àrees d’e- xclusió del projecte INCLUD-ED. Temps d’Educació, 38, 185-202. Abstract   Full text
 • Valls, R., Flecha, A. & Melgar, P. (2008).  Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació. Temps d’Educació, (35),  197-212. Abstract   Full text
 • Puigvert, L. & Rotger, J.M. (2004).  Dona i educació: nous reptes en un món globalitzat. Guix. Elements d’Acció Educativa, 28( 306-307), 6-9. Abstract   Full text
 • Aubert Simón, A., Larena Fernández, R. (2004): Brudila Callí. La dona gitana contra l’exclusió. Superació de l’absentisme i fracàs escolar de les nenes i adolescents gitanes. Temps d’Educació . Núm. 28, pp. 241-257. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació Universitat de Barcelona. Abstract   Full text
 • Alcoba Gómez, E. (2004): L’educació artística i patrimonial. De la veneració a la comprensió activa. Temps D’Educació. Núm. 28, pp. 325-328. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació Universitat de Barcelona. Abstract   Full text
 • CREA (coord.) (2003): Workaló: noves estratègies de desenvolupament per a la comunitat gitana. Dossier en Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 46-70. Barcelona: COLCPIS.
 • Lleras, J., Arriaga, M., Serradell, O. (2003): Bases teòriques i metodològiques d’un projecte orientat a la transformació social. Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 51-55. Barcelona: COLCPIS. Abstract   Full text
 • Vargas, J., Rotger, J. Mª, Miquel, V. (2003): El Poble gitano en la Societat de la Informació . Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 56-59. Barcelona: COLCPIS. Abstract   Full text
 • Puigvert, L., Flecha, A. (2003): Dones gitanes I transformació social. Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 60-64. Barcelona: COLCPIS. Abstract   Full text
 • Molina, F., Oliver, E., Gómez Bahillo, C. (2003): Barreres i possibilitats de la Comunitat gitana en el mercat laboral a Europa . Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 66-70. Barcelona: COLCPIS. Abstract   Full text
 • Aubert, A., Valls, R. (2003): Dones Gitanes que superen l’exclusió social a través de l’educació. Educació Social-Revista d’Intervenció Socioeducativa, Núm, 24, pp. 22-32. Barcelona: APPEC. Abstract   Full text
 • Fernández, M., Flecha, R., Tellado, I. (2003): Introducció: recerca sobre i amb la Comunitat Gitana. Àmbits, Núm 28, hivern, pp. 46-50. Barcelona: COLCPIS. Abstract   Full text
 • Flecha, R. (2003): Les TIC, un marc per ampliar el diàleg. Liceu. Revista d’educació. Núm, 22, pp. 5-6. Lleida: Institut Municipal d’educació.
 • Valls, R (2003): Els educadors i educadores socials a les Comunitats d’Aprenenentatge. Quaderns d’Educació Social, pp 43-51. Barcelona: CEESC.
 • Asensio, S., Redondo, G., Serradell, O. & Serrano, M.A. (2002). Les altres dones i l’accés a la Universitat. Revista Catalana de Sociologia, 18, 45-56. Abstract   Full text
 • Miquel, V.; Sánchez, M (2000): Comunitats d´Aprenentatge: Una resposta social a un problema social. Perspectiva Social. Barcelona: ICESB, v. 44, pp. 137-150.
 • Flecha, R.; Masdeu, J.; Valls, R. (2000): Les Comunitats d’Aprenentatge. Transversal. Revista de Cultura contemporània. Educació: Perspectiva per un nou mil·leni. Lleida: Departament de Cultura de l’Ajuntament de Lleida, n. 11, pp. 54 -57.
 • Flecha, R. (2000): Què canviarà a les escoles quan tornem a Freire. Barcelona: Guix. Elements d’Acció d’Educativa, n. 263. Abstract Full text
 • Flecha, R.; Medina, A. (1999): Transformació del model escolar al model social de persones adultes. Temps d’Educació. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, n. 7, pp. 135-158. Abstract   Full text
 • Flecha, R.; Medina, A. (1998): Models d’educació i formació de persones adultes. Temps d’educació. Barcelona: Universitat de Barcelona, n. 20, pp. 187-200. Abstract   Full text
 • Flecha, R.; Tortajada, I. (1992): L’extensió universitaria. Temps d’Educació. Barcelona: Universitat de Barcelona, n. 8. 8, pp. 85-97. Abstract   Full text
 • Flecha, R. (1989): Conversant amb Paulo Freire (Entrevista). Temps d’Educació. Barcelona: Universitat de Barcelona, n. 1, pp. 105-109, 302-305. Abstract   Full text

Comments are closed.

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
Telf. 00 34 93 403 51 64 [email protected]