Marta Capllonch

Marta2

Academic category: Professor of University School in the Department of Didactics and Musical and Corporal Expression at the University of Barcelona.

Doctoral dissertation: Las tecnologías de la información y la comunicación en la Educación Física de Primaria: Estudio sobre sus posibilidades educativas. (Defended at the University of Barcelona ).

 

 

 

RESEARCH EXPERIENCE, SCHOLARSHIP AND GRANTS:

 • Juega, dialoga y resuelve: la superación de conflictos en Educación Física mediante el modelo comunitario. Diseño de un programa específico para Comunidades de Aprendizaje. Plan Nacional I+D+I. 2004-2007 Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. (2007- 2010). Investigadora principal.
 • Utilización de las TIC en el desarrollo Curricular de la Educación Física. Finançat per Ministeri d’Educació i Ciència. (2005).
 • L’Educació Física, l’Esport i les activitats físiques no lectives, com a mitjà de normalització i d’inclusió als centres educatius de l’alumnat nouvingut i amb risc d’exclusió social. Programa AJRE - Ajuts a la Recerca. Finançat per ARIE 2004.(2004-2005).
 • Ajut per a la finalització de la tesi doctoral: Las tecnologías de la información y la comunicación en la Educación Física de Primaria: estudio sobre sus posibilidades educativas, atorgada per l’Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació. (2004).
 • Disseny i elaboració de documentació en suport vídeo per a la docència de Didàctica de l’Educació Física . Vídeo sobre “La evaluación de la educación física escolar”. Ajut del GAIU 11/VMM-Vi/09/LLEI. (2002-2004).
 • Elaboració d’una pàgina WEB de suport al pràcticum d’educació física. Ajut com a projecte d’Innovació Educativa i de Millora de la Qualitat Docent: número d’identificació del projecte 11/V/MM-Ww/16/CAPL. (2002-2004).
 • Creació d’un Dossier electrònic de suport al pràcticum d’educació física, con el Ajut com a projecte d’Innovació Educativa i de Millora de la Qualitat Docent: número d’identificació del projecte 11/V/MM-De/72/CAPL. (2002-2004).
 • Disseny i elaboració de documentació en suport vídeo per a la docència de Didàctica de l’Educació Física. Vídeo sobre “L’educació física: un espai d’inclusió intercultural ”. Ajut del GAIU amb el codi:2003PID-UB/16. (2003-2005).
 • Disseny i elaboració de documentació en suport video per a la docència de Didàctica de l’Educació Física. Vídeo sobre “ Los estilos de enseñanza en educación física ”. Ajut del GAIU amb el codi: 10/V/MM-Vi/07/LLEI. (2001-2002).

 

SELECTED PUBLICATION:

Article:

 • Figueras, S. y Capllonch, M. (2001): L’educació físca: un valor a descobrir. Aloma . Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, (8), 110-121.
 • Capllonch, M y Marco, O (1997): La sessió. Quaderns didàctics de les Ciències aplicades a l’esport , (9), 35 - 39.
 • Capllonch, M. (1996): La Unitat Didàctica. Quaderns didàctics de les Ciències aplicades a l’esport , (8), 31 - 35.
 • Capllonch, M. (1988): Una propuesta de actuación para el desarrollo de la autonomía en el medio acuático. Revista de Educación Física, Renovación de Teoría y Práctica, (24), 17 - 20.
 • Capllonch, M. (1988): Desarrollo de la autonomía en el medio acuático. Revista de Educación Física, Renovación de Teoría y Práctica , (23), 23 - 26.
 • Capllonch, M. y González, A. (1987): Programar l´educació física a Preescolar i Primer Cicle, proposta pedagògica de programació. Apunts d´educació física , (7- 8), 66 - 71.

Books:

 • Capllonch, M. (2001): Fichero de actividades acuáticas básicas. Barcelona: Inde.
 • Capllonch, M. (1994): Unidades didácticas para primaria III. Habilidades y destrezas básicas. Barcelona: Inde.

Book Chapters:

 • Capllonch, M., Micolau, E. y Domingo, A. (2003): L’aigua com a medi educatiu al primer cicle de primària. Apren a nedar. Recursos per al professorat i tècnics i tècniques esportius . Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Capllonch, M. (2001): El área de educación física. En Manual del educador. Recursos y técnicas para la formación en el siglo XXI: Vol 4 (pp.531-566). Barcelona: Parramón.
 • Capllonch, M. (2001): Repensar l’educació física: entre el repte i la ficció. En J. Mallart, M. Teixidó, y C. Vilanou (ed.) Repensar la pedagogia, avui (pp.31-37). Barcelona: Societat Catalana de Pedagogia/Eumo.
 • Capllonch, M. (2000): Dolors Canals: una vida dedicada a l’estudi i la recerca. En Pedagogia del segle XX en femení. (pp. 149-159). Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.
 • Capllonch, M. (2000): Módulo 1. Bases teóricas del currículum: Unidad 2. Componentes del currículum. En La programación de la educación física en primaria i secundària. Barcelona: Les Heures, UB virtual. (Obra virtual en pdf).
 • Capllonch, M. (1989): Fichas de Actividades acuáticas. En Clasificador sistematizado. Actividades y tareas de Educación Física y Deportes . Barcelona: Inde.

 

Comments are closed.

Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
Telf. 00 34 93 403 51 64 [email protected]